Linjärenheter med kuggrem

Linjärenheter med kuggrem för dynamiska hanteringsuppgifter

Linjära manöverdon med kuggremsdrift är designade för hög dynamik och stora förflyttningar och används primärt för pick & place-tillämpningar där hög repeterbarhet krävs under korta cykeltider.
Med hjälp av våra standardtillbehör kan dessa linjärenheter enkelt kombineras för att skapa fleraxliga system. Våra produktkonsulter ser fram emot att bistå med rådgivning vid planeringen och utformningen av en anpassad systemlösning.

Översikt över linjärenheter med kuggremsdrift

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt