rörkopplingar med kulled

Rörkopplingarna med kulled ger ännu mer frihet för rörkonstruktioner – ett flexibelt alternativ till svetsade konstruktioner

Solida klämmor med kulled – fyra nya modeller för ännu högre flexibilitet

Produktfamiljen med solida klämmor av aluminium rörkopplingar har fått ett nytt tillskott: storlek 30 basklämmor, hylsklämmor och gångjärnsklämmor finns nu även tillgängliga för leverans med integrerad kulled. En hylsklämma med dubbel kulled bidrar också till sortimentet. Kullederna har designats för laster på upp till 40 Nm (statiskt). Anslutna tillämpningar kan svängas fritt i 60° och roteras fritt i 360°. På detta sätt ger de nya rörkopplingarna med kulled en betydligt högre grad av konstruktionsfrihet än konventionella gångjärnsförsedda kopplingar. En lämplig ytbeläggning på kulleden ger klämanslutningar med hög styrka. Klämmorna uppvisar en universell anslutningsplatta för flexibel integration.

Funktioner:

  • svänger fritt i 60° / roterar fritt i 360°
  • kombinerbar med rörkopplingar storlek 30
  • klämmor inkluderar en universalplatta för flexibel anslutning
  • klämmor med hög styrka på grund av specialytor
  • kullederna har designats för statiska belastningar på upp till 40 Nm
Rörkoppling KG FS30

Rörkoppling KG FS30

Rörkoppling KG FS30 – Basklämma med kulled

Basklämmor används för plan vinkelanslutning. Rörkopplingen kan skruvas på t.ex. maskiner eller ramar. Komponenter kan fästas direkt på skruvytan på kulleden och ställas in individuellt.

Rörkoppling KG M30

Rörkoppling KG M30

Rörkoppling KG M30 – Hylsklämma med kulled

Hylsklämmor används för axiella anslutningar. Hylsrörkopplingar kan användas för att bland annat förlänga rör. I kombination med de nya kullederna kan komponenterna nu också fästas på röränden och positioneras flexibelt.

Rörkoppling KG MM30

Rörkoppling KG MM30

Rörkoppling KG MM30 – Hylsklämma med dubbel kulled

Basfunktionen hos hylsklämman används för detta syfte. Dock har två hylskopplingar förenats genom en dubbel kulled. Denna kombination låter rörkonstruktioner utformas mycket flexibelt och representerar således ett genuint alternativ till konventionella svetsade konstruktioner.

Rörkoppling KG GPZ

Rörkoppling KG GPZ

Rörkoppling KG GPZ – Gångjärnsklämma med kulled

Leden hos rörkopplingen har framtagits med tandning och kan därmed svängas i 180° med 15°-steg. Den introducerade kulleden ger nu ännu större friheter under justering.

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt