EP/EPX-II linjära enheter

EP/EPX-II linjära enheter

RK Rose+Krieger har utökat sina EP(X)-II enheter med dubbelrör genom tillägg av en storlek 30-version

Högre precision och lägre toleranser hos monteringsytorna inför varandra är de nyckelfunktioner som karakteriserar den nya förbättrade versionen av EP/EPX-II 30/40 linjära enheter för enstaka till frekvent förflyttning och positionering av medelhöga till höga belastningar i valfri monteringsposition. Den robusta enheten med dubbelrör kompenserar för höga böjmoment under manuella och motordrivna justeringar, är kompatibel med sina föregångare och enklare att underhålla och rengöra. Ett bidrag till det förenklade underhållet är det nya konceptet med ledmutter: den delade ledmuttern möjliggör enkelt byte vid slitage – du slipper öppna upp det linjära manöverdonet. En annan innovation är tillvalet spindellås på vagnen. I det här fallet tar ett inre spännelement över klämningen av drivskruven och förhindrar därigenom varje oavsiktlig omkoppling av vagnen. De optimerade EP/EPX linjära enheterna erbjuder förbättrade driftsegenskaper, lägre slitage och en ökad livslängd, tack vare den idealiska kombinationen av moderna material och den standardiserade användningen av högpresterande glidskenor – RK Rose+Krieger har ersatt de belagda metallbussningarna med justerbara koniska glidbussningar av specialplast.

EP(X)-II 30/40 enheter med dubbelrör

EP(X)-II 30/40 enheter med dubbelrör

Den senaste generationen av EP(X)-II 30/40-enheter med dubbelrör – kompenserar för höga
böjmoment under hand- och motordrivna justeringar

spindelklämma

Spindelklämma

  • Manuell positiv spindelklämma som tillval

Delade ledmuttrar

Delade ledmuttrar

  • Delade ledmuttrar, enkelt byte
  • du slipper ta isär det linjära manöverdonet
  • Längre driftslivslängd genom användningen av högkvalitativa material

Glidskena

Glidskena

  • Vagn med glidskena som standard
  • Styrhylsor av högkvalitativt material

VÅRA VARUMÄRKEN

Kontakt